sanselig.dk Telefon, konsultation voksne

Alt min viden, over telefonen. Jeg guider til selvhjælp, laver skitser, deler min viden og erfaring. 45 min.
Behandling