sanselig.dk Telefon, konsultation børn

Alt min viden, over telefonen. Jeg guider til selvhjælp, laver skitser til jer, deler min viden og erfaring. 30 min.
Behandling